Originalprodukt:
Gracias 9 Textbok, Örjan Hansson Läromedel AB,

Gracias 9 Textbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Människor sitter på torget med en fontän i mitten.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Spanska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
80 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Gracias

Med Gracias får eleverna ett läromedel som är anpassat till Lgr-11. Gracias ger eleverna möjlighet att använda spanskan direkt, men också en stabil grund att stå på för fortsatta studier.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789186451080
Artikelnummer
9186451080-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Örjan Hansson Läromedel AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart