Good Stuff Gold A Workbook, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Närbild på en liten apa.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
98 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Good Stuff Gold

Här finns varierade övningar på olika nivåer. Tanken är att alla ska känna att det finns övningar som passar dem, just där de är i språkutvecklingen. Eleverna tränar läsförståelse, befäster vokabulären från texterna, tränar muntlig och skriftlig kommunikation med olika syften.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789147118489
Artikelnummer
9147118489-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart