Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv

Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv.
Produkttyp: Publikation och rapport
50 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Forskningsskrift

Denna FoU-skrift avser att bidra till att öka och sprida kunskaper om olika aspekter av genus, funktionsnedsättningar och special­pedagogik. Om hur villkoren ser ut för flickor respektive pojkar med funktionsnedsättning i skolan, på fritiden och med blicken riktad mot vuxenblivande i det viktiga arbetet att skapa en lik­värdig skola för alla elever.

Den har tagits fram i ett praktiknära och forskningsbaserat samarbete med Umeå universitet. Frågor grundade i myndighetens praxis har kunnat utvecklas och ta form i en antologi av detta slag. Forskare inom svensk och finsk special­pedagogisk forskning, genus- och funktionshinderforskning bidrar med åtta artiklar.

Visa mer

ISBN
9789128000567
Artikelnummer
00056
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
256 sidor