Originalprodukt:
Gammal kärlek rostar aldrig, Studentlitteratur, Första upplagan

Gammal kärlek rostar aldrig, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Gammal kärlek rostar aldrig.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska för invandrare Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
273 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 5
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Gammal kärlek rostar aldrig innehåller en snudd på osannolik kärlekshistoria i 10 kapitel skriven på enkel, men levande och modern vardagssvenska. Avsikten är att öka inlärarens självförtroende när det gäller att läsa längre sammanhängande textavsnitt på svenska. Kapitlen avslutas ofta med ett spänningsslut, vilket engagerar och väcker intresse för att läsa vidare.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789144067575
Artikelnummer
9144067575-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur
Författare
Medietyp
Tryckt form