Från upplevelse till samtal

Framsida med bild på en kvinna och en pojke
Produkttyp: Publikation och rapport

Vilka är förutsättningarna för att en partner ska uppfatta och svara på yttringar hos ett barn med medfödd dövblindhet?

Format: A4.
 

Artikelnummer
45
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
28 sidor