Från sak till bild, bok

Framsida från sak till bild
Smakprov Från sak till bild, bok
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Kommunikation
Skolform: Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9
Målgrupp: Intellektuell funktionsnedsättning
100 kr exkl. 6% moms

Hur kan vi undervisa så att elever med funktionsnedsättning lär sig tolka bilder? Från sak till bild ger inspiration och idéer till personal som arbetar med undervisning och kartläggning av elevers förmåga att tolka bilder. Materialet riktar sig främst till dig som arbetar med elever i grundsärskola och förskola.

Boken bygger på författarnas egna erfarenheter och beskriver hur man kan ge eleverna en förståelse av att konkreta ting kan avbildas och låta sig representeras på bilder. Manual och protokoll för kartläggning beskrivs i boken.

Till boken hör en väska som innehåller ett tjugotal vardagliga föremål och leksaker som stimulerar till lek och samspel. Dessa saker används som kartläggnings- och undervisningsmaterial.

190x260 mm, färg, häftad.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
13033
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Skåreus, Eva;Ståhlberg, Carina
Fotografer
Gun-Marie Stridh m.fl.
Omfång
40 s
Övriga detaljer
133 g