Från sak till bild, bok

Grönt och rött äpple mot en vit bakgrund.
Smakprov Från sak till bild, bok
Produkttyp: Tryckt bok
Skolform: Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9
Målgrupp: Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
90 kr exkl. 6% moms

Hur kan vi undervisa så att elever med funktionsnedsättning lär sig tolka bilder? Från sak till bild ger inspiration och idéer till personal som arbetar med undervisning och kartläggning av träningsskoleelevers förmåga att tolka bilder.

Boken bygger på författarnas egna erfarenheter och beskriver hur man kan ge eleverna en förståelse av att konkreta ting kan avbildas och låta sig representeras på bilder. Manual och protokoll för kartläggning beskrivs i boken.

Till boken hör en väska som innehåller ett tjugotal vardagliga föremål och leksaker som stimulerar till lek och samspel. Dessa saker används som kartläggnings- och undervisningsmaterial.

190x260 mm, färg, häftad.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
13031
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Eva Skåreus
Fotografer
Gun-Marie Stridh m.fl.
Omfång
40 s
Övriga detaljer
154 g