Framåt A Elevbok 2, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Framsida 9789127433106
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska för invandrare
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
181 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Framåt är ett läromedel för sfi-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Artikelnummer
9789127433106-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Nedladdningsbart