Originalprodukt:

Förskolan Liljan, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ett par gula barnstövlar.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska som andraspråk
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
89 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Framåt

Boken tar upp vardagliga situationer på en svensk förskola, som lek, scheman, utflykter, personalmöten och samtal med föräldrar. Både personal, barn och föräldrar kommer till tals.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127723221
Artikelnummer
9127723221-HA
Originalförlag
Natur & Kultur Läromedel
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom