Formlådan

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Formlådan, en trälåda med tillhörande möbler i trä. För att öva samband mellan två- och tredimensionella former.
Produkttyp: Laborativt material
Ämne: Bild
Skolform: Förskola Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
150 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Känn, förstå och lär

Formlådan förklarar på ett lekfullt sätt det mest grundläggande i att läsa och förstå taktila bilder och visar på relationen mellan tredimensionella modeller och tvådimensionella bilder.

Modeller av sex olika möbler som passar in i trälocken och visar taktila konturer av ett bord, en stol, en säng, ett skrivbord, en byrå och ett kylskåp.  Instruktionshäfte med taktila bilder medföljer.

Lärmaterialen i serien Känn, förstå och lär, är utformade för att hjälpa barn med svår synnedsättning eller blindhet att förstå svåra begrepp som bygger på visuella upplevelser och rumsliga relationer vilka behövs för att kunna läsa och förstå taktila bilder. Relationen mellan objekten och teckningar, symmetri, rotation och perspektiv är bara några av de begrepp som kan förklaras med hjälp av lärmaterialen. 

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128122306
Artikelnummer
12230
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Hungry Fingers
Författare
Fotografer
Bengt Säll
Övriga detaljer
1,87 kg