Focus on English 9 Workbook, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Närbild på leopards öga.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
98 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Focus on English

Workbook tar fasta på att "eleverna ska träna och bygga vidare på sin receptiva förmåga och utveckla sin produktiva förmåga" (Lgr11) genom rikligt med övningar. Övningarna är indelade under tydliga rubriker som visar vilken förmåga som tränas

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147105151
Artikelnummer
9147105151-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom