Focus on English 9 Workbook, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Närbild på leopards öga.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
98 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Focus on English

Workbook tar fasta på att "eleverna ska träna och bygga vidare på sin receptiva förmåga och utveckla sin produktiva förmåga" (Lgr11) genom rikligt med övningar. Övningarna är indelade under tydliga rubriker som visar vilken förmåga som tränas

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147105151
Artikelnummer
9147105151-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart