Focus on English 9 Workbook, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Närbild på leopards öga.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
98 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Focus on English

Workbook tar fasta på att "eleverna ska träna och bygga vidare på sin receptiva förmåga och utveckla sin produktiva förmåga" (Lgr11) genom rikligt med övningar. Övningarna är indelade under tydliga rubriker som visar vilken förmåga som tränas

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147105151
Artikelnummer
9147105151-HA
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom