Fixa grammatiken, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Framsida 9789127435346
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
207 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Fixa grammatiken med fokus på ord, fras och sats. Fixa grammatiken visar på språkets uppbyggnad och hur de olika nivåerna samspelar i grammatiken. För kursen Svenska 2.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127435346
Artikelnummer
9789127435346-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom