Fixa grammatiken, E-bok Textview

Framsida 9789127435346
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
207 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Fixa grammatiken med fokus på ord, fras och sats. Fixa grammatiken visar på språkets uppbyggnad och hur de olika nivåerna samspelar i grammatiken. För kursen Svenska 2.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127435346
Artikelnummer
9789127435346-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom