Originalprodukt:
Fånga förmågan 4 Svenska, Gleerups Utbildning, Första upplagan

Fånga förmågan 4 Svenska, e-bok i html-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Fånga förmågan 4 Svenska.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
91 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Fånga förmågan

Fånga förmågan 1-6 Svenska är ett material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer underlättar lärandet av kunskapskraven i Lgr 11.

Med tydlig förankring i förmågorna i Lgr 11 och med inspiration av språkforskare har författarna skapat öppna och kreativa övningar med en tydlig struktur. Tillsammans med dina elever väljer du texter, innehåll i berättelser och muntligt framförande som passar klassens arbete. 

Visa mer

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140687951
Artikelnummer
9789140687951-HC
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom