Originalprodukt:
Fånga förmågan 4 Svenska, Gleerups Utbildning, Första upplagan

Fånga förmågan 4 Svenska, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Fånga förmågan 4 Svenska.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
91 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Fånga förmågan

Fånga förmågan 1-6 Svenska är ett material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer underlättar lärandet av kunskapskraven i Lgr 11.

Med tydlig förankring i förmågorna i Lgr 11 och med inspiration av språkforskare har författarna skapat öppna och kreativa övningar med en tydlig struktur. Tillsammans med dina elever väljer du texter, innehåll i berättelser och muntligt framförande som passar klassens arbete. 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140687951
Artikelnummer
9789140687951-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom