Ett år med en renskötarfamilj Lärarhandledning

En familj med vandringsstavar och två hundar går genom ett fjällandskap.
Skolform: Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
305 kr exkl. 6% moms

Materialet utgår från en berättelse där du som pedagog läser högt för eleverna om hur en renskötarfamilj tar hand om sina renar och sköter andra vardagliga sysslor under de åtta årstider som ingår i ett renskötselår.

Lärarhandledningen i pärm utgör huvudkomponenten i materialet. Här finns berättelsen och en tydlig arbetsgång samlad. I pärmen finns även ett rikt antal illustrationer som kompletterar och underlättar förståelsen av texten.

Lärarhandledningen innehåller även korta fakta om samer, arbetsuppgifter, samiska lekar, matrecept, sägner samt en mängd kopieringsblad. Tanken är att man plockar ut de uppgifter som passar just de elever man har.

I pärmen hittar du även förslag på annan litteratur och arbetsmaterial om samer, film och musiktitlar, intressanta webbsidor och en förteckning över sameföreningarna i Sverige.

Visa mer

Utgivningsdatum
ISBN
9789128120005
Artikelnummer
12000
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Henry Svahn
Omfång
Pärm 250 s, inkl. kopieringsblad 58 st, illustrationer A4 39 st
Övriga detaljer
2,13 kg