Originalprodukt:
Epok Historia 1 B, Interskol,

Epok Historia 1 B, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
285 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Världshistorien och den svenska/nordiska historien följs upp kronologiskt. Stor vikt har lagts vid grundläggande strukturella förändringar i historien. Med en materialistisk grundsyn behandlas politisk historia, idéhistoria, kulturhistoria, mentalitetshistoria, socialhistoria med genusperspektiv och ekonomisk historia.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789173069151
Artikelnummer
9173069151-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Interskol
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom