Där man söker får man svar

Framsida, med en bild på barn som står i en ring och håller varandras händer
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

Rapporten är den andra i en serie FoU-skrifter som Specialpedagogisk skolmyndigheten ger ut.

Nummer två i serien utgår från ett utvecklingsprojekt där delaktighet för elever med funktionsnedsättning i skolan är i fokus. Genom referat från intervjuer med elever, observationer och reflektioner knyts praktikens erfarenheter samman med vetenskapliga och analytiska resonemang. Läsaren får också en fördjupad beskrivning av den modell för delaktighet som används för att belysa olika aspekter av delaktighet.

Tanken med rapporten är att skapa en medvetenhet kring begreppet delaktighet och dess innebörder och om hur skolsituationen kan se ut för elever med funktionsnedsättning. Målet är att den ska inspirera till ett fortsatt arbete med utvecklandet av pedagogik och skolmiljön, i alla dess olika delar, för att skapa bättre förutsättningar för alla elevers delaktighet.

Forsknings- och utvecklingsrapporten vänder sig till professionella inom pedagogisk verksamhet och andra som är intresserade av frågeställningar kring delaktighet.

Redaktörer för rapporten är Kristina Szönyi och Tove Söderqvist Dunkers
 
Format: 170x245 mm
 

Visa mer

ISBN
9789128003889
Artikelnummer
00388
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
112 sidor