Chez nous 4 Lärarhandledning, E-bok Textview

Framsida 9789152316016
Produkttyp: E-bok
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
100 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789152316016
Artikelnummer
9789152316016-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart