Bums Svenska år 5 Grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Isbjörn hoppar mellan isflak.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
153 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Bums Svenska åk 4-6

I grundboken arbetar ni gemensamt med texter och tillhörande frågeställningar. I startrutan som inleder varje nytt kapitel ser du och dina elever vad kapitlet handlar om och vad eleverna ska lära sig.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147102105
Artikelnummer
9147102105-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom