Originalprodukt:
Bon voyage 2 Textbok, Liber, Första upplagan

Bon Voyage 2 Textbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Franska
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
158 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

I Bon Voyage 2 Textbok vidgas horisonten och vi tas med ut i stora världen – till olika platser, exotiska och mera näraliggande, där det talas franska.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789147010196
Artikelnummer
9147010196-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom