Boken om Sverige Grundbok, E-bok Textview

Boken om Sverige Grundbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
212 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Boken om Sverige berättar om hur Sverige ser ut, hur vi lever i olika delar av vårt avlånga land och vilka djur och växter som trivs här. Till varje grundbok finns det en arbetsbok för dina elever att träna färdigheter i.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121177488
Artikelnummer
9789121177488-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart