Boken om NO 1-3 Grundbok, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag till boken om NO 1-3 Grundbok
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
260 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 7
- Antal bildvolymer 2
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien Boken om NO 1-3

Boken om NO 1-3 är skriven med samma lätthet och med vardagsnära texter och experiment som är ett signum för Hasse Persson. En grundbok i NO som är ett givet inslag i klassrummet på lågstadiet i framtiden. Skriven helt i linje med kunskapskraven i NO åk 3, Lgr11. I webbappen kan eleverna se förklarande filmade och träna på begreppen i boken på svenska och arabiska.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147109968
Artikelnummer
9147109968-PCG
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Tryckt form