Originalprodukt:
Boken om fysik och kemi - Grundbok, Liber, Första upplagan

Boken om Fysik och Kemi, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
230 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Med exempel hämtade ur vardagen förklaras de viktigaste begreppen i fysikens och kemins värld. Boken om Fysik och kemi innehåller kapitlen:

 • Vad består allting av?
 • Vatten - ett viktigt ämne
 • Fast, flytande eller gas?
 • Blandningar och lösningar
 • Syror och baser
 • Luft och tryck
 • Värme och väder
 • Magnetism
 • Elektricitet
 • Kemiska reaktioner
 • Ljud
 • Ljus
 • Astronomi

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789121204955
Artikelnummer
9121204950-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom