Originalprodukt:
Boken om fysik och kemi - Grundbok, Liber, Första upplagan

Boken om fysik och kemi, E-bok i Textview-format

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Fysik Kemi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
254 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Med exempel hämtade ur vardagen förklaras de viktigaste begreppen i fysikens och kemins värld. Boken om Fysik och kemi innehåller kapitlen:

 • Vad består allting av?
 • Vatten - ett viktigt ämne
 • Fast, flytande eller gas?
 • Blandningar och lösningar
 • Syror och baser
 • Luft och tryck
 • Värme och väder
 • Magnetism
 • Elektricitet
 • Kemiska reaktioner
 • Ljud
 • Ljus
 • Astronomi

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Artikelnummer
9789147119035-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Nedladdningsbart