Bliss för dem som behöver kommunicera med symboler

Framsida med text, och symbol för samtal
Produkttyp: Publikation och rapport

Förmågan att kommunicera med våra medmänniskor i tal och skrift är för de flesta av oss en självklarhet. Att genom kommunikation kunna påverka sina egna livsvillkor är en grundläggande mänsklig rättighet.

I vårt land finns det flera hundra personer som saknar tal och har problem med att läsa och stava, oftast i förening med rörelsehinder, för vilka blissymbolerna blivit ett alternativ eller ett komplement till det
bristande talet.

Format: 210x245 mm.

Visa mer

ISBN
9789128109628
Artikelnummer
10962
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
12 sidor