Originalprodukt:
Bilden av historien 1b, Liber, Första upplagan

Bilden av historien 1b, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bilden av historien 1b.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
447 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Bilden av historien

Bilden av historien återspeglar det centrala innehållet i ämnesplanen. För historia 1b innebär detta bland annat att: I det inledande metodkapitlet finns grundläggande beskrivningar av begreppen historiesyn, historiebruk, historiemedvetande, epoker och källkritik, vilket ger eleverna verktygen för att själva kunna formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Visa mer

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147108206
Artikelnummer
9789147108206-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare