Bild och Form - lärarhandledning

Ljusblått omslag med en boll av silverfolie i mitten. Små figurer står på bollen.
Ämne: Bild
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
112 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Bild och form

Handledning för dig som undervisar elever med synnedsättning/blindhet från förskolan upp till gymnasiet  i bild. Innehållet baseras på erfarenheter från bildundervisning av elever med synnedsättning/blindhet men är lika användbart för seende barn i förskolan, grundskolan, särskolan och specialskolan.

Med utgångspunkt från tredimensionella grundformer utvecklas elevens form- och begreppsvärld. Materialkunskap, konkretisering av begrepp och att arbeta med rums- och kroppsuppfattning är områden som behandlas i häftet.

Sjätte omarbetade upplagan.

Visa mer

Utgivningsdatum
ISBN
978-91-28-11300-7
Artikelnummer
6070
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Omfång
52 s, A4
Övriga detaljer
203 g