Originalprodukt:
Barn och sång - om rösten, sångerna och vägen dit, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Barn och sång - om rösten, sångerna och vägen dit, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Musik
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
279 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Det är i de tidiga barnaåren allt grundläggs, också sången. Den här boken presenterar kunskaper om spädbarnets tidiga melodiliknande joller, om barnröstens anatomiska byggnad och klangliga möjligheter och hur barnets hjärna tar emot tidiga musikaliska impulser. Rytmik, rörelse, improvisation har betydelse för att väcka barns sånglust.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789144019352
Artikelnummer
9144019352-HA
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom