Att studera som vuxen med funktionsnedsättning

Framsida, en bild av elever som sitter vid datorer och får hjälp av lärare
Produkttyp: Publikation och rapport

Den här studien har undersökt hur vuxna med funktionsnedsättning upplever sin studiesituation. Den beskriver även vilka omgivningsfaktorer som finns, exempelvis hur det specialpedagogiska stödet är organiserat och hur det utförs. De utbildningsformer som är aktuella i rapporten är Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Svenska för invandrare och folkhögskola.

Visa mer

Artikelnummer
00560
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
64 sidor