Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Produkttyp: Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Studiepaket vuxen

För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om hur läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi kan yttra sig och berättar om pedagogiskt stöd. Den ger också exempel från utbildningar som arbetar för att öka tillgängligheten för studerande med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Skriften vänder sig till anordnare av utbildning för vuxna, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, politiker och andra som är intresserade av att utforma en tillgänglig studiesituation. Förhoppningen är att den ska bidra till att fler vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska kunna studera och utbilda sig utifrån sina intressen och förutsättningar. 

Rättelse
I den tryckta versionen av den här skriften finns en felaktig mening på sidan 12. Vid nästa tryckning kommer meningen att rättas. Korrekt mening lyder: ”Till exempel har personer som talar somaliska ofta svårt att göra skillnad på tonande och tonlösa konsonanter och det kan påverka hur de uttalar ord på andra språk.” 

 

Visa mer

ISBN
9789128007900
Artikelnummer
00360
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
32 sidor