Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Produkttyp: Publikation och rapport Stödmaterial

Ingår i serien Studiepaket vuxen

För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om hur läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi kan yttra sig och berättar om pedagogiskt stöd. Den ger också exempel från utbildningar som arbetar för att öka tillgängligheten för studerande med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Skriften vänder sig till anordnare av utbildning för vuxna, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, politiker och andra som är intresserade av att utforma en tillgänglig studiesituation. Förhoppningen är att den ska bidra till att fler vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska kunna studera och utbilda sig utifrån sina intressen och förutsättningar. 

Visa mer

ISBN
9789128007900
Artikelnummer
00360
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
32 sidor