Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd.
Produkttyp: Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Studiepaket vuxen

För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om stödinsatser till vuxenstuderande med autismspektrumtillstånd. Skriften ger också exempel från utbildningar som arbetar för att öka tillgängligheten: två studerande, en lärare och en stödperson berättar om sina erfarenheter.

Skriften vänder sig till anordnare av utbildning för vuxna, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, politiker och andra som är intresserade av att utforma en tillgänglig studiesituation. Förhoppningen är att den ska bidra till att fler vuxna med autismspektrumtillstånd ska kunna studera och utbilda sig utifrån sina intressen och förutsättningar. 

Visa mer

ISBN
9789128007863
Artikelnummer
00272
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
28 sidor