Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd.
Produkttyp: Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Studiepaket vuxen

För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om pedagogiskt stöd till vuxna med adhd. Skriften innehåller också exempel från vuxenutbildningar där en lärare, en studiecoach och två studerande berättar om sina erfarenheter. Skriften vänder sig till anordnare av utbildning för vuxna, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, politiker och andra som är intresserade av att utforma en tillgänglig studiesituation.

Förhoppningen är att skriften ska bidra till att fler vuxna med adhd ska kunna studera och utbilda sig utifrån sina intressen och förutsättningar. 

 

Visa mer

ISBN
9789128007849
Artikelnummer
00144
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
32 sidor