Att erövra sin vardag

Framsida, barn leker med små stenar och en vuxen ler
Produkttyp: Publikation och rapport

Ladda ner kostnadsfritt!

0 kr exkl. 0% moms

Genom samverkansarbete i flera steg säkras och utvecklas delaktighet för barn och unga med flera funktionsnedsättningar. En skrift som vänder sig till personer som i sin närhet har ett barn eller en ungdom med flera funktionsnedsättningar. I skriften presenteras en modell för att synliggöra barnets eller ungdomens egna resurser och verka för att han eller hon blir mer delaktig i sitt eget liv.
 
Format: A4

Visa mer

ISBN
9789128004145
Artikelnummer
00414
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
32 sidor