Att beskriva på teckenspråk Lilla bildlådan

Omslag till Språklig framställning.
Produkttyp: Laborativt material
Ämne: Teckenspråk för döva och hörselskadade Teckenspråk för hörande
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Specialskola åk 5-7 Specialskola åk 8-10
Målgrupp: Nedsatt hörsel
64 kr exkl. 6% moms

Den här lådan med bilder på hattar och skor hör till ett läromedelspaket som består av en lärarhandledning med kopieringsunderlag, bildlådor och en video för lärare för ämnet teckenspråk. Läromedelspaketet riktar sig till lärare och elever i specialskolans år 5-7, år 8-10 och gymnasiet. Det innehåller delar som är anpassade efter de olika målgrupperna. Det vill stimulera och utveckla elevernas egen språkproduktion på teckenspråk.

Till materialet hör också video för elever i år 5-7, år 8-10 och gymnasiet.

Idé: Lena Sundström, Maria Hermanson, Ingela Holmström
60x90 mm, färg, plastkartong

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
1341
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
58 kort
Övriga detaljer
142 g