Originalprodukt:
Ärtan Pärtan Piff Paff Puff - Pärtan, Liber AB, Första upplagan

Ärtan Pärtan Piff Paff Puff - Pärtan, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
55 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.
Läsförståelse för nybörjare!
Fem böcker som vänder sig både till elever som precis börjat läsa och till dem som kanske behöver lite mer träning. Övningarna är enkla och instruktionerna korta. Ärtan, Pärtan, Piff, Paff och Puff kan även användas vid undervisning i svenska som andraspråk för skolår 1-3.

Läs mer
Tidigt under höstterminen kan barnen på egen hand arbeta med Ärtan som bygger på ord med först tre, sedan fyra bokstäver samt ord med ändelserna -er och -ar.
I Pärtan tränar eleverna konsonantmöten och dubbelteckning i korta ord, enkla fraser och meningar.
Övningarna är enkla, instruktionerna korta. Mönsterexemplen visar hur uppgifterna ska lösas. Rubrikerna anger den ordtyp som används.
I Piff, Paff och Puff ökar lästräningen successivt med sammansatta ord, ord med ck, ng, j, sj och tj.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121078853
Artikelnummer
9121078853-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom