Årsredovisning 2021

Omslag till Årsredovisning 2021.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ladda ner kostnadsfritt!

Ingår i serien Årsredovisning

I årsredovisningen berättar vi bland annat att en hög andel av våra elever kommer till specialskolan i senare årskurser och att det ställer stora krav på insatser. I 2021 års avgångsklass började till exempel mer än 50 procent av eleverna som ingår i betygsstatistiken hos oss i årskurs 5 eller senare. 2021 hade vi fler avgångselever med gymnasiebehörighet vid läsårets slut än i prognosen för året. Våra elevers trygghet och delaktighet står i fokus och vi lägger stor vikt vid arbetet med rättighetsbaserad skola. Vi kan även i år konstatera att specialskolan fortsätter att växa, nu för nionde året i rad.

Vårt interna stöd inom myndigheten uppvisar goda resultat i vår årliga mätning. Sjukfrånvaron är aningen lägre än ifjol, även om den är högre än före pandemin. Vår företagshälsovård har genomfört en medarbetarundersökning som sammantaget visar på ett gott och balanserat resultat.

Läs mer i Årsredovisningen 2021.

Visa mer

ISBN
9789128010221 (tryckt), 9789128010238 (pdf)
Artikelnummer
01022
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
110