Årsredovisning 2020

Framsida årsredovisning 2020

Ladda ner kostnadsfritt!

Ingår i serien Årsredovisning

När ett verksamhetsår ska summeras sker det i tabeller, diagram och analyser. Den här årsredovisningen är inget undantag. Uppgifterna baseras på de många tusentals dialoger och möten som är våra medarbetares vardag.

I 3 kapitlet förordningen (2000:605) om årsredo­visning och budgetunderlag (FÅB) anges att myn­digheterna ska redovisa analyser och bedömningar av verksamhetens resultat och dess utveckling.

Visa mer

Artikelnummer
00998
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
100 sidor