Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ladda ner kostnadsfritt!

Ingår i serien Årsredovisning

När ett verksamhetsår ska summeras sker det i tabeller, diagram och analyser. Den här årsredovisningen är inget undantag. Uppgifterna baseras på de många tusentals dialoger och möten som är våra medarbetares vardag.

I 3 kapitlet förordningen (2000:605) om årsredo­visning och budgetunderlag (FÅB) anges att myn­digheterna ska redovisa analyser och bedömningar av verksamhetens resultat och dess utveckling.

Under 2019 har vi tagit steg i att anpassa vår upp­följning till de förändrade kraven i förordningen. I 2019- års årsredovisning finns därför ett tydligare fokus på analyser och bedömningar av verksamhe­tens resultat än tidigare år. Vi har också valt att ta bort vissa av de prestationer vi redovisat tidigare år eftersom de inte legat i linje med de förändrade kraven i FÅB.

Något som också påverkat årsredovisningens utformning var att vi genomförde en organisations­förändring som trädde i kraft 1 januari 2019. I den nya organisationen är specialpedagogiskt stöd och specialskola de stora kärnverksamheterna. Det blev därför naturligt att årsredovisningen skulle spegla hur vi bedriver vår verksamhet. Vi har också be­slutat att tillitsbaserad styrning och ledning är vår styrfilosofi. Därför har vi utvecklat sättet att styra och utvärdera verksamheten under året.

Visa mer

ISBN
9789128009706
Artikelnummer
00970
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
112 sidor