Årsredovisning 2018, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Illustrerat landskap där horisonten påminner om ett diagram.
Produkttyp: Publikation och rapport

Specialpedagogiska skolmyndigheten har analyserat hur situationen ser
ut för vår målgrupp på en övergripande nivå. Myndighetens rapport
Villkor för utbildning som presenterades 2018 gav oss bekymmersamma
signaler om fortsatt stora brister i förutsättningarna till likvärdig utbildning
för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning. Det handlar
om brister i rättighetsperspektiv, brister i kunskap, brister i innovation
och utveckling och brister i främjande och förebyggande arbete.

Vi gläds åt att vi även i år kan notera en hög grad av nöjdhet med de
insatser som vi ger. Men vår kartläggning motiverar oss att ytterligare
vässa vår förmåga. Med utgångspunkt i vårt uppdrag och situationen för
våra målgrupper har vi därför formulerat en långsiktig målbild 2022 och
analyserat vårt behov av utveckling för att nå dit. Myndigheten har med
Målbild 2022 ett framtidslöfte till myndighetens målgrupper och intressenter.

Visa mer

ISBN
9789128009041
Artikelnummer
00905
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
152 sidor