Året, elevuppgifter i bliss

Årshjul i Bliss med olika årstider illustrerade.
Smakprov Året, elevuppgifter i bliss
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Rörelsehinder
89 kr exkl. 6% moms

Ett läromedel som stimulerar språkutveckling (bliss), ger ökat ordförråd, tränar förmågan att använda blisskartor och BlissOnline samt ger ämneskunskap. Läromedlet består av en arbetsbok om årstider, månader och veckodagar. Varje nytt moment följs upp av elevuppgifter med svarsalternativ där eleverna pekar, kryssar eller stämplar i rätt ruta. Enkla blisskartor med aktuella ord medföljer som kopieringsunderlag.

Målgruppen är elever som använder bliss i sin kommunikation, årskurs 1–6 och elever i högstadiet eller gymnasiet vars utvecklingsnivå passar för materialet. 

Färg, spiralbunden.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128103206
Artikelnummer
10320
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Annika Hansson, Per-Anders Nilsson
Omfång
74 sidor
Övriga detaljer
489 g
225mm x299mm x