Originalprodukt:
Arena 123, Gleerups Utbildning AB, Andra upplagan

Arena 123, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Arena 123.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
449 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Arena

Läromedlet är avsett för gymnasiekurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3 och riktar sig till de elever som läser på något av de studieförberedande programmen. Här finns basen till din undervisning – texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor. Texterna bjuder ofta på historiska perspektiv och ger en stabil grund för vidare studier. Läromedlet förbereder eleverna väl för samhällsvetenskapliga studier på universitetsnivå.

Visa mer

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140678430
Artikelnummer
9789140678430-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare