Originalprodukt:
Bygg Arbetsmiljö för byggare, Liber, Första upplagan

Bygg Arbetsmiljö för byggare, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Bygg och anläggning
Skolform: Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
228 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Bygg 360

Bygg 360 är ett nytt undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som utvecklats i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Byggteknik, arbetsmoment, kvalitets- och miljöfrågor beskrivs i sitt sammanhang med integrering av kärnämnen i karaktärsämnen.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789147019380
Artikelnummer
9147019380-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom