Arbeta med språkstörning i NO-undervisningen

Omslag till Arbeta med språkstörning i NO-undervisningen.
Produkttyp: Publikation och rapport

I materialet Arbeta med språkstörning i NO-undervisningen kan du ta del av mer information om NO-undervisning för elever med språkstörning eller andra språkliga svårigheter. I materialet hittar du även tips och råd om hur du kan anpassa undervisningen.

Materialet bygger delvis på intervjuer med lärare och specialpedagoger som har stor erfarenhet av elever med språkstörning och ett urval från didaktisk litteratur inom ämnet. Materialet riktar sig till dig som är ämneslärare i biologi, fysik och kemi i årskurs 4 till 9, men kan även vara till stöd för lärare i gymnasieskola, vuxenutbildning och för läxläsningsstödjare.

Vill du veta mer om språkstörning rekommenderar vi SPSM:s Studiepaket språkstörning. I studiepaketet får du och dina kollegor mer kunskap om vilka konsekvenser språkstörning kan få i olika åldrar och vad ni kan göra för att öka förutsättningarna för lärande och utveckling.

Visa mer

ISBN
9789128010092
Artikelnummer
01009
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
32 sidor