Affärskommunikation Fakta och övningar, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Framsida 9789147116478.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Affärskommunikation
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
384 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

God kommunikation inom och mellan företag är av yttersta vikt för att vara framgångsrik i affärer. I en global värld är det allt viktigare att förstå sin omvärld och att förbereda sig inför att möta människor från olika kulturer i arbetslivet.

Affärskommunikation innehållet följande block:

  • Kommunikation
  • Muntlig presentation och kommunikation
  • Kommunicera skriftligt i arbetet
  • Omvärldsbevakning och informationssökning
  • Att göra affärer i andra länder

I serien finns en kombinerad fakta- och övningsbok samt en nedladdningsbar lärarhandledning.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147116478
Artikelnummer
9789147116478-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart