Administration 1 Fakta och uppgifter, E-bok med text i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Administration 1 Fakta och uppgifter
Produkttyp: E-bok
Ämne: Administration
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
488 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Varje organisation behöver rutiner för ofta återkommande arbetsuppgifter och regler för hur olika ärenden ska hanteras. Dessa rutiner och regler utgör organisationens administration.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första
Utgivningsdatum
ISBN
9789147113965
Artikelnummer
9789147113965-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom Nedladdningsbart