abc Läsöva c

En blå bakgrund med en gul citron på.
Produkttyp: Taktila bilder Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
40 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Abc med punktskrift

Läsöva c är en övningsbok som är uppbyggd enligt ljudmetoden och omfattar inlärning av bokstäverna g, d, ö, j, p, y, c, x, q, z och w. Stor bokstav, utropstecken och kommatecken införs i slutet av boken. Förutom små berättelser ingår ett stort antal övningar som avser att förbättra den taktila läsningen. I boken sitter ett ploppark som flyttas mellan de sidor som har ploppövningar. Boken är tryckt både på punktskrift och svartskrift.

Visa mer

Om anpassningen

Svällpappersbilder är taktila bilder som du läser med dina fingrar. Bilderna är förenklade så att de blir lättare att läsa av och tolka. De består av upphöjda linjer, ytor och symboler. Svällpappersbilder levereras som bilaga till punktskriftsboken eller e-boken, eller som fristående bilder. 

Läs mer om svällpappersbilder på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
6655
Medietyp
Tryckta läromedel