abc Läsöva c

En blå bakgrund med en gul citron på.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
40 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Abc med punktskrift

Läsöva c är en övningsbok som är uppbyggd enligt ljudmetoden och omfattar inlärning av bokstäverna g, d, ö, j, p, y, c, x, q, z och w. Stor bokstav, utropstecken och kommatecken införs i slutet av boken. Förutom små berättelser ingår ett stort antal övningar som avser att förbättra den taktila läsningen. I boken sitter ett ploppark som flyttas mellan de sidor som har ploppövningar. Boken är tryckt både på punktskrift och svartskrift.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
6655
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten