ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läxbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslaget till ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läxbok
Produkttyp: E-bok
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
155 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien ABC-klubben

ABC-klubben FKåk 3 ABC-klubben är ett basläromedel i svenska för förskoleklass till årskurs 3. Det har gedigen vetenskaplig grund, förankring i de nya kursplanerna, tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering. I materialet ingår läseböcker i olika nivåer för att ge en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen. 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127419872
Artikelnummer
9127419872-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur & Kultur Läromedel
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom