abc Bokstavslåtar textbok

En orange ABC bok med en hand på framsidan.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
50 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Abc med punktskrift

Boken innehåller små enkla rimverser till alla bokstäver och presenteras i alfabetisk ordning i svartskrift på bokens vänstra sida, och i punktskrift på dess högra. Materialet vänder sig speciellt till elever som håller på att lära sig punktskrift. 

Den egna kroppen är utgångspunkt för innehållet i texterna. Tanken är att öka medvetandet kring hur kroppen känns, fungerar och kan se ut i olika sammanhang. Detta är ingen självklarhet för alla, speciellt om man inte ser så bra eller inte ser alls.

Syftet med texterna är att ge en upplevelse av text även om eleven inte känner igen alla bokstäver och ord ännu. De små verserna kan lätt läras utantill, speciellt om de kompletteras med cd-skivan, och ska förhoppningsvis locka till att leta efter nya bokstäver och ord i texten. 

Texterna finns inspelade med rapp, sång och musik på cd-skivan ”Bokstavslåtar” i serien abc med punktskrift. Dessutom finns texterna med noter i abc med punktskrift, lärarhandledning.  För att alla i en grupp skall kunna ha en egen liten alfabetsbok finns också ett kopieringsunderlag med texterna i svartskrift i abc med punktskrift, lärarhandledning.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
6649
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten