abc Ali och Lisa

En röd bok om Ali och Lisa.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
80 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Abc med punktskrift

En läsebok med små enkla texter i svartskrift på vänstersidan och i punktskrift på högersidan. Den är uppbyggd i den bokstavsordning som anses gynna elever som lär sig punktskrift. Denna inlärningsgång fungerar alldeles utmärkt även för seende elever.

Texterna utgår ifrån en fylligare text, ramberättelse, som återfinns i abc med punktskrift, Lärarhandledning. Läraren börjar med att läsa ramberättelsen för eleverna. Därefter följer några enkla frågor med anknytning till texten, samt förslag på små uppgifter för eleverna att arbeta med tillsammans. Tanken med detta är att öka förförståelsen till texterna i läseboken och att stärka sambandet mellan lyssna – tala – läsa. 

I abc med punktskrift, Lärarhandledning finns utförligare beskrivning om materialet. Ali och Lisa läsebok finns också som kopieringsunderlag i abc med punktskrift, Lärarhandledning.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
6648
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten